Βογιατζόγλου: Κέρδη έναντι ζημιών το 2014

Αύξηση τζίρου κατά 10,06% και κέρδη μετά από φόρους 134 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2,44 εκατ. ευρώ σημείωσε ο όμιλος Βογιατζόγλου Systems το 2014. Ανάλογη πορεία εμφάνισε και η μητρική εταιρία.

Βογιατζόγλου: Κέρδη έναντι ζημιών το 2014
Βελτίωση του κύκλου εργασιών και επιστροφή στην κερδοφορία πέτυχε το 2014 η Βογιατζόγλου Systems, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems για την χρήση 2014 διαμορφώθηκε στα 18.924 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,06% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013 (17.193 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 6.352 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,85% έναντι της του 2013 (6.001 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 433 χιλ. ευρώ (740 χιλ. ευρώ το 2013).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 48 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 2.029 χιλ. ευρώ το 2013), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 134 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2.441 χιλ. ευρώ το 2013.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 15.086 χιλ. ευρώ έναντι 13.337 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένος κατά 13,11%. Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 5.179 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 9,13% σε σχέση με το 2013 (4.746 χιλ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 292 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 544 χιλ. ευρώ το 2013).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 93 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.887 χιλ. ευρώ το 2013, ενώ τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 217 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2.262 χιλ. ευρώ την χρήση του 2013. Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώνονται σε 0,0343 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, παρά την συνεχιζόμενη ύφεση στην χώρα μας και την παρατεταμένη οικονομική κρίση η χρήση του 2014 ήταν θετική για τα αποτελέσματα του ομίλου Βογιατζόγλου, που δραστηριοποιείται στο λιανικό και στο χονδρικό εμπόριο, εμφανίζοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους 134 χιλ. ευρώ και αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως 10,06%.

Επιπλέον αναφέρεται ότι εντός του πρώτου τριμήνου πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις των ακινήτων της εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης ενισχύοντας την ρευστότητά της και μειώνοντας σημαντικά τις δανειακές υποχρεώσεις της.

Όπως σημειώνεται, η υγιής Καθαρή θέση του ομίλου, η μικρή εξάρτηση από δανεικά βάρη σε συνδυασμό με την θετική ρευστότητα εξασφαλίζουν στον ομιλο την απρόσκοπτη λειτουργία και κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v