Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Όλα τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο.

Πλαίσιο: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε την εκλογή από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων νέο 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2020.

Επιπλέον το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v