Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Ακολουθεί αμυντική στρατηγική

Παρά το γεγονός ότι η αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Ευρώπης, προς την οποία απευθύνονται οι πωλήσεις του ομίλου της ΦΙΕΡΑΤΕΞ, δείχνει να σταθεροποιείται, εξακολουθεί να παραμένει ρευστή και ευμετάβλητη, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη στη διοίκηση της εισηγμένης να διατυπώνει συντηρητικές προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση. Η εταιρία μετά από δύο αρνητικές χρήσεις θα διανείμει μέρισμα για το 2006.

Φιερατέξ: Ακολουθεί αμυντική στρατηγική
της Αθηνάς Καλαιτζόγλου

Επειτα από δύο αρνητικές χρήσεις η ΦΙΕΡΑΤΕΞ θα διανείμει μέρισμα για το 2006, καθώς πέρυσι κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη της. Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,032 ευρώ ανά μετοχή.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Ευρώπης, προς την οποία απευθύνονται οι πωλήσεις του ομίλου της ΦΙΕΡΑΤΕΞ, δείχνει να σταθεροποιείται, εξακολουθεί να παραμένει ρευστή και ευμετάβλητη, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη στη διοίκηση της εισηγμένης να διατυπώνει συντηρητικές προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση.

Μετά το σοκ της κατάργησης των εισαγωγικών δασμών από 1/1/2005 και τις αθρόες εισαγωγές τέτοιων προϊόντων που ακολούθησαν από τις χώρες της Ασίας, η αγορά φαίνεται να ισορροπεί φέτος, αν και σημειώνει ότι ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος και εστιάζεται στην ποιότητα και στην αξιοπιστία.

Σε αυτό το περιβάλλον η διοίκηση της ΦΙΕΡΑΤΕΞ επισημαίνει ότι ”σε μια ανοιχτή αγορά τίποτε δεν μπορεί να είναι σίγουρο” και υπό αυτή την έννοια προσανατολίζει τη στρατηγική της στη διατήρηση των κεκτημένων μεριδίων της και όχι στην επιθετική ανάπτυξη.

Για την τρέχουσα χρήση αναμένονται πωλήσεις της τάξεως των 32 εκατ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτές του 2006, και λειτουργικά κέρδη 500.000 ευρώ, εκτιμήσεις οι οποίες επιβεβαιώνονται από τα μέχρι σήμερα στοιχεία της εταιρείας.

Οι εξαγωγές της ΦΙΕΡΑΤΕΞ, στις οποίες ουσιαστικά στηρίζει την ανάκαμψή της, παρουσίασαν πολύ καλές επιδόσεις πέρυσι, καθώς αυξήθηκαν κατά 43% αντιπροσωπεύοντας το 30% του συνολικού κύκλου εργασιών από 23% που ήταν το 2005.

Για φέτος οι εκτιμήσεις της ΦΙΕΡΑΤΕΞ αναφέρουν ότι οι εξαγωγές της θα κινηθούν επίσης στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Ο όμιλος πραγματοποιεί εξαγωγές στην Ευρώπη και στο Ισραήλ.

Σε επίπεδο ομίλου το 2006 καταγράφηκε ελαφρά μείωση των πωλήσεων από 41 εκατ. ευρώ το 2005 σε 40,7 εκατ. ευρώ το 2006, εξέλιξη η οποία αποδίδεται στη μείωση των εσόδων της θυγατρικής ΠΡΟΜΕΛΚΑ, η οποία εφάρμοσε πέρυσι πρόγραμμα εξυγίανσης του πελατολογίου της, με αποτέλεσμα την προσωρινή μείωση των πωλήσεών της.

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των μεγεθών του ομίλου για το 2007, θα πρέπει να επισημανθούν οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή στην έκθεση που συνοδεύει τον ισολογισμό του 2006.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι από τον φορολογικό έλεγχο της ΠΡΟΜΕΛΚΑ για τα έτη 2003 και 2004 προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις 311.180 ευρώ, τους οποίους ωστόσο η θυγατρική δεν αποδέχτηκε καταθέτοντας διοικητική προσφυγή.

Έτσι, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, η μητρική ΦΙΕΡΑΤΕΞ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις χρήσεις 2001 μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι το έχει ζητήσει επανειλημμένα.

Βέβαια, εκτιμάται ότι η όποια επιβολή πρόσθετων φόρων δεν θα είναι τόσο σημαντική, δεδομένου ότι οι μισές από τις χρήσεις αυτές ήταν ζημιογόνες. Εκκρεμεί επίσης ο έλεγχος της χρήσης 2005 και για την ΠΡΟΜΕΛΚΑ.

Η ΦΙΕΡΑΤΕΞ ολοκληρώνει επενδυτικό πρόγραμμα 1,5 εκατ. ευρώ, του οποίου η υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο παραμένει ακόμη στον αέρα. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των έργων για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ σταδιακά γίνεται και η παραλαβή του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σε αντικατάσταση παλαιότερου, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα για νέες επεξεργασίες.

Η παραλαβή των μηχανημάτων γίνεται σταδιακά και για λόγους ρευστότητας, καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμη η επένδυση, αλλά και για να πραγματοποιούνται δοκιμές της παραγωγικής ικανότητάς τους. Η επένδυση αναμένεται να περαιωθεί εντός του έτους.

Τα οφέλη της δεν θα αποτυπωθούν τόσο στην τρέχουσα χρήση, καθώς, όπως υποστηρίζεται από τη διοίκηση της ΦΙΕΡΑΤΕΞ, το όποιο χρηματικό όφελος υπάρξει θα εξανεμιστεί από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, προσδοκάται ωστόσο ότι θα φανούν στη χρήση του 2008.

Στην τακτική συνέλευση της ΦΙΕΡΑΤΕΞ στις 27 Ιουνίου θα προταθεί στους μετόχους η αγορά ιδίων μετοχών, με στόχο τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v