Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρση αναστολής για Δομική Κρήτης

Επιστρέφει στο ταμπλό και στην κατηγορία επιτήρησης η Δομική Κρήτης. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Αρση αναστολής για Δομική Κρήτης

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." από σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου 2015, και ώρα 15:00, καθώς εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η προσωρινή αναστολή λαμβάνοντας υπόψη ότι, η εταιρία προέβη στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Χρηματιστήριο.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

Εν τω μεταξύ, η εταιρία ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v