Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aλφα Γκρίσιν: Δωρεάν μετοχές σε αναλογία 1ν/1π

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε (1) παλαιά, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Aλφα Γκρίσιν Infotech, που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου με απαρτία 77,83%.

Aλφα Γκρίσιν: Δωρεάν μετοχές σε αναλογία 1ν/1π
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε (1) παλαιά, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Aλφα Γκρίσιν Infotech, που συνήλθε σήμερα 26 Ιουνίου με απαρτία 77,83%.

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ήτοι με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού ”διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” ποσού 2.290.362,50 ευρώ και με συνακόλουθη έκδοση 5.586.250 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ εκάστη.

Οι νέες μετοχές θα είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε (1) παλαιά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v