Ελτον: Μέρισμα 0,01 ευρώ - ομολογιακό ως 15 εκατ.

Tη διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2006, καθώς και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 15.000.000 ευρώ για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Eλτον Χημικά, που συνήλθε σήμερα 28/6/07 με απαρτία 74,6502%.

Ελτον: Μέρισμα 0,01 ευρώ - ομολογιακό ως 15 εκατ.
Tη διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2006, καθώς και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 15.000.000 ευρώ για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Eλτον Χημικά, που συνήλθε σήμερα 28/6/07 με απαρτία 74,6502%.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 06/07/2007. Από την 09/07/2007,οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 17/07/2007.

Επίσης, εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v