Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Αρνητικά τα EBITDA στο τρίμηνο

Το μικτό κέρδος του Ομίλου της Νίκας διαμορφώθηκε σε €3,16 εκατ. έναντι €3,83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015, μειωμένο κατά 17,4%.

Νίκας: Αρνητικά τα EBITDA στο τρίμηνο

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2015.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 3,1% και ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε €12,66 εκατ. έναντι €13,06 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €3,16 εκατ. έναντι €3,83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015, μειωμένο κατά 17,4%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 25% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 29,3% το 2014.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε ζημίες €0,45 εκατ. έναντι κερδών €0,17 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε ζημιές €1,17 εκατ. έναντι ζημιών €0,60 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές €2,42 εκατ. έναντι ζημιών €1,79 εκατ. πέρυσι.

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 διαμορφώθηκε σε € 11,45 εκατ. έναντι €11,96 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένος κατά 4,2%.

Στο Α' Τρίμηνο 2015 οι πωλήσεις των branded προϊόντων ΝΙΚΑΣ παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σε μια στάσιμη αγορά, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς της Εταιρείας παρέμεινε σταθερό στο 11,7% σε όγκο και στο 13,1% σε αξία. (NIELSEN YTD Μάρτιος 2015).

Η διατήρηση των μεριδίων σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική αποδοχή που έχουν λάβει από το καταναλωτικό κοινό τα νέα και καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας, όπως η σειρά ΝΙΚΑΣ FUEGO, η γαλοπούλα εκτροφής Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και το Παριζάκι Φούρνου.

Πτώση κατά 15% σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €2,90 εκατ. έναντι €3,41 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2014, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 25,3% επί του κύκλου εργασιών έναντι 28,5% το 2014.

Η πτώση αυτή στα μεικτά κέρδη, οφείλεται εν μέρει στη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στις τιμές βασικών Α΄υλών στη διεθνή και εγχώρια αγορά, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι αλλά και στο έντονο προωθητικό πλάνο και τις προσφορές της Εταιρείας προς τους καταναλωτές . Παρόλα αυτά, η Εταιρεία και ο Όμιλος κατάφεραν να συγκρατήσουν την πτώση στο μικτό τους κέρδος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρους κωδικούς και πιο επικερδή κανάλια διανομής.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε ζημιές €0,16 εκατ. έναντι ζημιών €0,39 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας ελαφριά βελτίωση κατά € 0,23 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €0,69 εκατ. έναντι ζημιών €0,95 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας ελαφριά βελτίωση κατά €0,26 εκατ.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2015 σε ζημιές €2,27 εκατ. έναντι ζημιών €1,94 εκατ. το 2014.

Η στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ παραμένει σταθερή και στοχεύει:

*Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες

*Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας

*Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς

*Στην ενίσχυση της παρουσίας μας στη μικρή Λιανική

*Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας.

Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

Επιπλέον η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του α' τριμήνου του 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04/04/2012 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. β του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 10/04/2012.

Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, από τα μέσα της προηγούμενης χρήσης, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, στην περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v