Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Η νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα γνωστοποίησε η διοίκηση της εταιρίας Εριουργία Τρία Άλφα, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2007 της εταιρίας.

Τρία Άλφα: Η νέα σύνθεση του Δ.Σ.
Την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα γνωστοποίησε η διοίκηση της εταιρίας Εριουργία Τρία Άλφα, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2007 της εταιρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά τη συγκρότησή του σε σώμα έχει ως ακολούθως:

1. Μηνάς Εφραίμογλου του Δημητρίου & της Γεσθημανής, Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος.

2. Δημήτριος Εφραίμογλου του Μηνά & της Αγάπης, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος.

3. Χριστίνα Εφραίμογλου του Μηνά & της Αγάπης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός μέλος.

4. Ναταλία Εφραίμογλου του Μηνά & της Αγάπης, Μη Εκτελεστικό μέλος.

5. Απόστολος Χριστοφιλάκης του Βασιλείου & της Μυροφόρας, Εκτελεστικό μέλος.

6. Χρήστος Χρυσανθόπουλος του Παναγιώτη και της Ευγενίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

7. Ζητρίδης Αλέξανδρος του Γρηγορίου & της Κωνσταντίνας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v