Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 16 Ιουλίου

Η αναβολή της ΓΣ έγινε δεχτή κατόπιν αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου.

Axon: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 16 Ιουλίου

Η Αxon ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2015, κατά την οποία παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 67,97% του συνόλου των μετοχών, ανέβαλε την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την Πέμπτη 16.07.2015 και ώρα 14.00 μ.μ., κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπροσθέτως, με αίτημα του ιδίου μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεδομένης της προσεχούς λήξης της Θητείας αυτού, εγγράφεται πρόσθετο θέμα στην ημερήσια διάταξη περί εκλογής μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία θα δημοσιοποιήσει την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και θα την θέσει ταυτόχρονα στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v