Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Moda Bagno

Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., που προέκυψε μετά την αποχώρηση του κ. Γεώργιου Ντανάκα, ανακοίνωσε η εταιρία Moda Bagno.

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Moda Bagno
Η εταιρία Moda Bagno ενημερώνει ότι αποχώρησε από το Δ.Σ. ο κ. Γεώργιος Ντανάκας, ως εκ τούτου η συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου της σε σώμα έχει ως εξής:

1. Νικόλαος - Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Αγγέλα Βαρβέρη συζ. Νικολάου Βαρβέρη, Μη εκτελεστικό μέλος.

3. Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου, Μη εκτελεστικό μέλος.

4. Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος.

5. Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Γώγου Παναγιώτα του Ηλία, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος - Ελευθέριος Βαρβέρης ορίζεται εκτελεστικό μέλος και οι κ. Αγγέλα Βαρβέρη συζ. Νικολάου Βαρβέρη, Ευφροσύνη Βαρβέρη και Γεώργιος Βασιλειάδης ορίζονται μη εκτελεστικά μέλη, ενώ οι κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης και Παναγιώτα Γώγου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει της από 30/06/2015 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και συνεπώς η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

Η θητεία των ως άνω μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι λήγει την 30η Ιουνίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v