Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο €1,19 εκατ. οι ζημιές της Revoil στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Revoil ανήλθε στα 333,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 από 360,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Στο €1,19 εκατ. οι ζημιές της Revoil στο εξάμηνο
Σημαντική βελτίωση των μεγεθών του κυρίως σε επίπεδο μητρικής, όσο και σε ενοποιημένη βάση εμφάνισε ο Όμιλος Revoil το πρώτο εξάμηνο του 2015 αποτυπώνοντας την πορεία ανάκαμψης που συντελείται από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και συνεχίζεται το 2015 με την επιστροφή της μητρικής στη κερδοφορία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου σε επίπεδο EBITDA ανήλθε στα 4,37 εκατ. ευρώ από 3,80 εκατ. ευρώ το 2014 εμφανίζοντας άνοδο 15% ενώ για τη μητρική η άνοδος διευρύνεται στο 47,5%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 333,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 από 360,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας μονοψήφια μείωση κατά 7,62% παρά το γεγονός ότι οι πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του Ομίλου κινήθηκαν ανοδικά. Η πτώση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στη μεγάλη μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν στα 368,4 εκατ. λίτρα έναντι 317,7 εκατ. λίτρα το 2014 εμφανίζοντας άνοδο 16%.Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό 3,49 εκατ. ευρώ προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα 11,52 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 6,67% έναντι 10,8 εκατ. ευρώ το περσινό πρώτο εξάμηνο.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων ο Όμιλος περιόρισε τις ζημιές του στα 1,17 εκατ. ευρώ έναντι 1,35 εκατ. το 2014 ενώ η μητρική επέστρεψε σε κερδοφορία 573,91 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 577,35 χιλιάδων το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ο Όμιλος περιόρισε το αρνητικό αποτέλεσμα στα 1,19 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,36 εκατ. το 2014. Η μητρική έκλεισε με κέρδη μετά από φόρους 558,1 χιλιάδες ευρώ από ζημιές 579,6 χιλιάδες το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Στη μητρική REVOIL η βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου πρατηρίων που ενισχύθηκε με 26 νέες συνεργασίες και η συντονισμένη προσπάθεια όλων προς την αύξηση των εσόδων της με την άνοδο των πωλούμενων όγκων καυσίμων, οδήγησε σε κερδοφορία και το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης και συνολικά το πρώτο εξάμηνο. Η δραστηριότητα στη ναυτιλία μέσω της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ λόγω των χαμηλότερων ναύλων διεθνώς συμπίεσε τα αποτελέσματα συνολικά του Ομίλου.

Το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης ο Όμιλος συνεχίζει την εμπορική πολιτική προσέλκυσης νέων πρατηρίων για τη διεύρυνση του δικτύου του ενώ παράλληλα ενισχύει το εμπορικό του χαρτοφυλάκιο με νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πορεία του Ομίλου το δεύτερο μισό του 2015 θα επηρεαστεί θετικά σε ενδεχόμενη μείωση της τιμής (ύψος των δασμών) στο πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο. Η ζήτηση σε καύσιμα κίνησης που συνδέεται και με την τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς - φθινοπωρινούς μήνες θα επηρεάσει εξίσου.

Τέλος όλες οι παράμετροι που συνδέονται με το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών όπως ενδεικτικά ο έλεγχος στη κίνηση κεφαλαίων, τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα, η αγορά εργασίας, η πολιτική σταθερότητα αναμένεται να επηρεάσουν την ζήτηση για καύσιμα τους επόμενους μήνες, με τον Όμιλο να είναι σε εγρήγορση και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες εφαρμόζοντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v