Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Στο 56,56% ανήλθε το ποσοστό του Δ. Βαράγκη

Ο κ. Δ. Βαράγκης κατέχει συνολικά 2.679.924 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (56,568% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) έναντι 1.965.638 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (60,863% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βαράγκης.

Βαράγκης: Στο 56,56% ανήλθε το ποσοστό του Δ. Βαράγκη

Στις 22.9.2015 ο μέτοχος της Βαράγκης κ. Δημήτριος Βαράγκης, συνεπεία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση από το Χ.Α. των 1.507.937 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας λόγω μετατροπής Ομολογιών από το λήξαν Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Μετατρεψίμου σε Μετοχές, έλαβε 396.826 νέες μετοχές (που αντιστοιχούν σε 396.826 δικαιώματα ψήφου).

Έτσι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Δ. Βαράγκη, συνεπεία της εισαγωγής των νέων μετοχών, μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση.

Συγκεκριμένα ο κ. Δ. Βαράγκης κατέχει πλέον άμεσα 1.518.081 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 32,044% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (έναντι 1.121.255 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 34,718% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε) και έμμεσα μέσω της ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε. κατέχει 1.161.843 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 56,568% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (έναντι 844.383 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 26,145% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου).

Έτσι ο κ. Δ. Βαράγκης κατέχει συνολικά 2.679.924 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (56,568% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) έναντι 1.965.638 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (60,863% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρίας που κατείχε σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση του Ν. 3556/2007.

Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία (22.9.2015), συνεπεία της ίδιας εισαγωγής νέων μετοχών ως ανωτέρω, ο μέτοχος κ. Νικόλαος Σωσσίδης έλαβε 793.651 νέες μετοχές (που αντιστοιχούν σε 793.651 δικαιώματα ψήφου) της Εταιρίας.

Έτσι το συνολικό ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ν. Σωσσίδη, ο οποίος δεν κατείχε πριν από την εν λόγω απόκτηση μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ανήλθε του ορίου του 15% και συγκεκριμένα ανήλθε σε ποσοστό 16,753% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v