Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 668 χιλ. για 2009-2011

Η Revoil επισημαίνει ότι δεν αποδέχεται μέρος των λογιστικών διαφορών συνολικού ύψους 668.030,45 ευρώ που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2009-2011 και έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειας για την απαλοιψή τους.

Revoil: Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις 668 χιλ. για 2009-2011

Η εταιρία Revoil κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2009 έως και 2011.

Τα βιβλία που τηρεί η εταιρία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, από τον εν λόγω φορολογικό έλεγχο καταλογίσθηκαν λογιστικές διαφορές για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι ποσού 315.236,91 ευρώ και προσαυξήσεις ποσού 352.793,54 ευρώ για τις τρεις ελεγχόμενες χρήσεις.

Η εισηγμένη δεν αποδέχεται μέρος των λογιστικών διαφορών και έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την απαλοιφή τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v