Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΔ: Εκτακτη ΓΣ για έκδοση ομολογιακού 930.000 ευρώ

Μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ είναι η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

ΓΕΔ: Εκτακτη ΓΣ για έκδοση ομολογιακού 930.000 ευρώ
Με την από 22/2/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη δεκάτη πέμπτη (15η) Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (€ 930.000,00) εξασφαλισμένου με ενοχικές ασφάλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, έως τις 30/04/2016, και

2) Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v