Νάκας: Άνοδος πωλήσεων και εκτίναξη κερδών στο εξάμηνο

Στα 748 χιλ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Νάκας στο εξάμηνο. Μικρή η άνοδος του κύκλου εργασιών. Αρνητικός ο αντίχτυπος από την ενδεχόμενη επιβολής ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση το περασμένο φθινόπωρο.

Νάκας: Άνοδος πωλήσεων και εκτίναξη κερδών στο εξάμηνο

Περιορισμένη άνοδο κύκλου εργασιών και μεγάλη ποσοστιαία άνοδο κερδών σημείωσε ο Μουσικός Οίκος Νάκα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής κρίσης που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2016.

Η μικρή άνοδος του κύκλου εργασιών (από τα 9,88 στα 10,23 εκατ. ευρώ) ήταν αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων εμπορευμάτων, καθώς οι εισπράξεις του ωδείου επηρεάστηκαν αρνητικά από το θέμα της ενδεχόμενης επιβολής ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση το περασμένο φθινόπωρο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέβηκαν από τα 809 χιλ. στο 1,36 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων αποτελέσματα από τα 326 στα 887 χιλ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από τα 229 στα 748 χιλ. ευρώ.

Η μεγάλη ποσοστιαία βελτίωση είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που έγιναν κατά τα τελευταία χρόνια με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Στις 31/12/2015 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είχε διαμορφωθεί στα 17,7 εκατ. ευρώ.

Στα αξιοσημείωτα επίσης του εξαμήνου, οι ιδιαίτερα θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και η κίνηση της εταιρείας να επιστρέψει το Δεκέμβριο του 2015 ποσό 0,07 ανά τίτλο στους μετόχους της.

Στους στόχους της διοίκησης είναι η διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας και για το σκοπό αυτό γίνονται επαφές με οίκους του εξωτερικού.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v