Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Στόχος η αναδιάρθρωση υποχρεώσεων

Η ψηφισθείσα από τη γενική συνέλευση έκδοση ομολογιακού δανείου αφορά ουσιαστικά στην υποκατάσταση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και μάλιστα έναντι μειωμένου επιτοκίου.

Γ.Ε. Δημητρίου: Στόχος η αναδιάρθρωση υποχρεώσεων

Τον ευρύτερο στόχο για μείωση του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου, για επιμήκυνση της διάρκειάς του και για μείωση του κόστους του, ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Γ.Ε. Δημητρίου κος Αναστάσιος Κατσίρης.

Για τον σκοπό αυτόν, η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την έκδοση κοινού (μη μετατρέψιμου σε μετοχές) ομολογιακού δανείου ύψους 930 χιλ. ευρώ, που θα έχει διάρκεια 150 μηνών και περίοδο χάριτος ενός έτους.

Το ομολογιακό αυτό δάνειο θα καλυφθεί από την Τράπεζα Αττικής και ουσιαστικά αποτελεί μετατροπή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εισηγμένης σε μακροπρόθεσμες, με κόστος χρήματος μειωμένο κατά περίπου τριακόσιες μονάδες βάσης (στο 6,25%).

Σύμφωνα με τον κ. Κατσίρη, η διοίκηση της Γ.Ε. Δημητρίου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τις άλλες πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου να προκύψει μια συνολικότερη αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων του ομίλου, που θα οδηγήσει σε επιμηκύνσεις λήξεων και σε μειωμένο κόστος εξυπηρέτησης.

Πέραν αυτών, στόχος της εισηγμένης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών είναι και η μείωση της δανειακής έκθεσης προς τις τράπεζες, πράγμα που έγινε και το 2015 (στο εννεάμηνο, υπήρχαν θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 6,17 εκατ. ευρώ, καθώς και άντληση ρευστότητας μέσα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων).

«Υπάρχει ένα συνολικότερο πλάνο χειρισμού του όλου θέματος», κατέληξε ο κ. Κατσίρης, αποφεύγοντας ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας ότι οι μέτοχοι θα ενημερωθούν αναλυτικότερα τους επόμενους μήνες και πιθανότατα στα πλαίσια της επικείμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v