Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΔ: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού ύψους 930 χιλ. ευρώ

Την έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου ενέκρινε μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

ΓΕΔ: Εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού ύψους 930 χιλ. ευρώ

H "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει ότι στις 15/03/2016 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 44,765% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 34.637.647 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.376.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Αποφασίστηκε η έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου ποσού εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 930.000) εξασφαλισμένου με ενοχικές ασφάλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, με ημερομηνία έκδοσης έως τις 30/04/2016.

2) Αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v