Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λαζαρίδης: Με 62,91% ο Κων/νος Λαζαρίδης

Ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη κατέχει 9.943.220 Κ.Ο. μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 9.943.220, έμμεσα: 0), ήτοι ποσοστό 62,91% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Λαζαρίδης: Με 62,91% ο Κων/νος Λαζαρίδης
Ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη κατέχει 9.943.220 Κ.Ο. μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 9.943.220, έμμεσα: 0), ήτοι ποσοστό 62,91% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Επιπλέον, η μέτοχος κα Ιουλία Λαζαρίδου, Αντιπρόεδρος Μέλος του Δ.Σ., κατέχει 2.313.773 Κ.Ο. μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα:2.313.773, έμμεσα:0), ήτοι ποσοστό 14,64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Σημειώνεται, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.741.440 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v