Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΔ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες

Σύμφωνα με την εταιρία, οι διαπραγματεύσεις με τις χρηματοδότριες τράπεζες, τόσο για νέες χρηματοδοτήσεις όσο και για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, βρίσκονται σε εξέλιξη και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.

ΓΕΔ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες
Την εκτίμηση ότι θα ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία της εταιρίας και θα αποκατασταθεί σταδιακά το κεφάλαιο κινήσεως και τα ίδια κεφάλαια, ώστε να επιτευχθεί και η άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης, εκφράζει η Γ.Ε. Δημητρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας με την από 7/4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στη κατηγορία επιτήρησης κατ' εφαρμογή του κριτηρίου 1α του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α. με κριτήριο την σχέση ενοποιημένων ζημιών προς τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της χρήσης 2014 (αρνητικά ίδια κεφάλαια).

Προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας στη κατηγορία επιτήρησης, η διοίκησή της έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία και να αποκατασταθούν σταδιακά τα ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με την εταιρία, οι διαπραγματεύσεις με τις χρηματοδότριες τράπεζες, τόσο για την διασφάλιση των πιστωτικών ορίων χρηματοδότησης, όσο και για νέες χρηματοδοτήσεις και για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.

Επιπλέον, η εισηγμένη σημειώνει ότι σε συμφωνία με σημαντικούς της πελάτες προχώρησε στη μείωση του χρόνου αποπληρωμής με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης και ο δανεισμός.

Παράλληλα, τονίζει ότι ξεκίνησε η διάθεση των λευκών οικιακών συσκευών, με το σήμα «Ιζόλα», με μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού, ενώ ολοκληρώθηκε η σύναψη συνεργασίας για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών Sharp.

Πέραν αυτών, η διοίκηση τονίζει ότι η εταιρία, συνεχίζοντας να έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά κλιματιστικών, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις αλλαγές που επέρχονται με τις οδηγίες της Ε.Ε., που αναμένεται να επιφέρουν σημαντική αύξηση της ζήτησης κλιματιστικών νέας γενιάς.

Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση της εισηγμένης πιστεύει ότι θα ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία της εταιρίας και θα αποκατασταθεί σταδιακά το κεφάλαιο κινήσεως και τα ίδια κεφάλαια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v