ΒΙΟΤΕΡ: Στόχος η είσπραξη οφειλών του δημοσίου

Βασικός στόχος λοιπόν της εταιρίας αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τελεσίδικες εφετειακές δικαστικές αποφάσεις.

ΒΙΟΤΕΡ: Στόχος η είσπραξη οφειλών του δημοσίου
Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο αποτελεί βασικό στόχο της Βιοτέρ, στο πλαίσιο των ενεργειών που προωθεί η εισηγμένη για άρση των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου του 2012 μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.

Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4. του κανονισμού του Χ.Α.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α.Α. οι μετοχές της εταιρίας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Όπως τονίζει η εταιρία, οι ζημίες είναι αποτέλεσμα των αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κατά βάση από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και στις συνεχιζόμενες μεγάλες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς την εταιρία που επιβαρύνουν το αποτέλεσμα με τόκους.

Βασικός στόχος λοιπόν της εταιρίας αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τελεσίδικες εφετειακές δικαστικές αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v