Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έγκριση σχεδίου συγχώνευσης από Δ.Σ. Jumbo και Τανοσίριαν

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Τανοσίριαν από την Jumbo ενέκριναν τα Δ.Σ. των δύο επιχειρήσεων. Η σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε 1 μετοχή της Τανοσίριαν για 202,19 νέες μετοχές της Jumbo.

Έγκριση σχεδίου συγχώνευσης από Δ.Σ. Jumbo και Τανοσίριαν

H Jumbo ανακοινώνει ότι τα διοικητικά συμβούλια της ίδιας και της Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρία ενέκριναν στις 5/4/2016 το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που θα υποβληθεί προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης οι μέτοχοι της Τανοσίριαν θα ανταλλάξουν μία (1) μετοχή που κατέχουν με 202,1918131256950 νέες μετοχές της Jumbo, ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ εκάστη, οι δε μέτοχοι της τελευταίας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν νέας ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ.

Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιριών, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20 για την έγκριση της συγχώνευσης, οι οποίες θα συγκληθούν μετά από την σχετική καταχώριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v