Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

v