Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sanyo: Εγκριση συγχώνευσης θυγατρικών

Η Sanyo Hellas γνωστοποιεί ότι με την από 22.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών της εταιριών, Arcadia Technologies, Arcadia Digital και Arcadia Master με απορρόφηση των δύο πρώτων από την τρίτη.

Sanyo: Εγκριση συγχώνευσης θυγατρικών
Η Sanyo Hellas γνωστοποιεί ότι με την από 22.10.2007 απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών της εταιριών, Arcadia Technologies, Arcadia Digital και Arcadia Master με απορρόφηση των δύο πρώτων από την τρίτη.

Επίσης, με την ως άνω απόφαση, εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας της απορροφούσας εταιρίας από Arcadia Master σε Arcadia Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρία, η τροποποίηση του σκοπού της, ο οποίος περιγράφεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της, καθώς και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, από το ποσό των 3.279.997,29 ευρώ, στο ποσό των 8.576.309,24 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v