Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέρδη 4 εκατ. για Μινωικές το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση 19,1% στα EΒITDA εμφάνισαν το πρώτο τρίμηνο οι Μινωικές Γραμμές, λόγω και της μείωσης του κόστους καυσίμων. Στα 195 εκατ. ο τραπεζικός δανεισμός. Με 46% στην HSW.

Κέρδη 4 εκατ. για Μινωικές το πρώτο τρίμηνο

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι ενοποιημένες πωλήσεις των Μινωικών Γραμμών ανήλθαν σε € 32,3 εκατ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 8,5 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 4,0 εκατ.

Η εταιρία σημειώνει ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με το α' τρίμηνο παραδοσιακά να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων από τα άλλα τρίμηνα του έτους. Εντούτοις, οι Μινωικές Γραμμές πέτυχαν την καλύτερη οικονομική επίδοσή τους κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους μετά την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα αποτελέσματα του α' τριμήνου 2016 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα € 0,6 εκατ., έναντι € 0,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και συνολικές αποσβέσεις € 4,0 εκατ., έναντι € 3,9 εκατ.

Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 195,1 εκατ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του α' τριμήνου οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων, συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης έλαβε μια σειρά αποφάσεων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του στόλου της, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της καθαρής κερδοφορίας κατά το α' τρίμηνο του 2016.

Γραμμές Ανκόνα & Τεργέστη

Η εταιρεία το α' τρίμηνο του 2016 δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα- Τεργέστη), ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακίνησε 45 χιλ. επιβάτες, 11 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 19 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Ανκόνα ανήλθαν σε 58,6% για τους επιβάτες, 57,4% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς, η εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχει στην αγορά αυτή. Το α' τρίμηνο του 2016, η εταιρεία διακίνησε 122 χιλ. επιβάτες, 12 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 15 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν σε 68,6% για τους επιβάτες, 66,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 49,7% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Τρέχουσες εξελίξεις

Τον Φεβρουάριο του 2016 η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία Hellenic Seaways και προχώρησε στην αγορά μετοχών από ενδιαφερόμενους μετόχους μειοψηφίας.

Επιπροσθέτως, η διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας είναι σε εξέλιξη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό της κεφάλαιο έχει διαμορφωθεί έως σήμερα στα επίπεδα του 46,0% περίπου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v