Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η μετοχική σύνθεση της Φιερατέξ

Τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής και τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων της έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Φιερατέξ. Η μέτοχος εταιρία ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. κατέχει άμεσα 3.437.628 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 33,34%.

Η μετοχική σύνθεση της Φιερατέξ
Τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής και τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων της έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Φιερατέξ.

Αναλυτικότερα, η εταιρία ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. κατέχει άμεσα 3.437.628 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 33,34%.

Η κ. Ελένη Ανεζουλάκη, κατέχει άμεσα 934.395 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 9,06% και ο κ. Ιωάννης Ανεζουλάκης κατέχει άμεσα 790.005 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,66%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v