Ευρωσύμβουλοι: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παρακάτω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Ευρωσύμβουλοι: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η «Ευρωσύμβουλοι» ανακοίνωσαν ότι την 26.5.2016 η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο για την δημόσια προσφορά μετοχών της εταιρίας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφάσισε η
από 22.6.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης, έχει ως ακολούθως:

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v