Κυλ. Σαραντόπουλος: Με 49,914% ο Κ. Σαραντόπουλος

Στο 49,914% διαμορφώνεται η συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, καθώς κατέχει 2.087.143 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, όπως γνωστοποιεί η εταιρία.

Κυλ. Σαραντόπουλος: Με 49,914% ο Κ. Σαραντόπουλος
Στο 49,914% διαμορφώνεται η συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, καθώς κατέχει 2.087.143 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, όπως γνωστοποιεί η εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v