Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή ή μη μερίσματος

Τη διανομή ή μη μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Revoil.

Revoil: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή ή μη μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Revoil στις 30-6-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

5. Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

7. Έγκριση Συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.

9. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

11. Διάφορα θέματα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v