Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελληνικά Καλώδια: Αύξηση 23,3% στα καθαρά κέρδη

Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Ελληνκά καλώδια διαμορφώθηκαν στο 9μηνο του 2007 στα 12,7 εκ. ευρώ έναντι 10,3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006 σημειώνοντας αύξηση 23,3%.

Ελληνικά Καλώδια: Αύξηση 23,3% στα καθαρά κέρδη
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Ελληνικά Καλώδια ανήλθαν στα 305 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007 έναντι 235 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006 παρουσιάζοντας αύξηση 30%.

Αντίστοιχη ήταν η αύξηση των πωλήσεων της μητρικής Ελληνικά Καλώδια που έφτασαν τα 216 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 28%).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου έφτασαν τα 26,8 εκ. ευρώ από 22 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006(αύξηση 21,8%) και της μητρικής τα 15,5 εκ. ευρώ έναντι 13,9 εκ. ευρώ (αύξηση 11,5%).

Αυξημένα κατά 19,6% είναι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν στα 15,8 εκ. ευρώ ενώ της μητρικής 8,9 εκ. ευρώ έναντι 7,7 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2006.

Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 12,7 εκ. ευρώ έναντι 10,3 εκ. ευρώ (αύξηση 23,3%), ήτοι 0,467 ευρώ ανά μετοχή (έναντι 0,385 του πρώτου εννεάμηνου του 2006).

Όσο αφορά δε την μητρική Ελληνικά Καλώδια τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 7 εκ. ευρώ (0,259 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 6 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2006 (0,225 ευρώ ανά μετοχή).

Σημαντική επίδραση στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων είχαν:

* η σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης του όγκου των πωλήσεων σε συνδυασμό με την προώθηση προϊόντων καλωδίων υψηλής προστιθέμενης αξίας (αιολικά πάρκα, υψηλή τάση, καλώδια ελεύθερα

αλογόνου) ,αξιοποιώντας τις μεγάλες επενδύσεις των προηγούμενων ετών.

* η σημαντική συμβολή της θυγατρικής ICME ECAB στην Ρουμανία που παρουσιάζει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης βασιζόμενη στην υψηλή δυναμική της εσωτερικής της αγοράς.

* η δέσμευση της εταιρείας για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για επιχειρηματική αριστεία,που αποτυπώθηκε στην πρόσφατη διάκριση της εταιρείας από τον από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation for Quality Management - EFQM) για την ”Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία” (Committed to Excellence).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v