Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Στο 8,41% μειώθηκε η συμμετοχή της GSO Special Situations Master Fund

Προηγουμένως η συμμετοχή της GSO Special Situations Master Fund ανερχόταν στο 12,36%.

Lamda: Στο 8,41% μειώθηκε η συμμετοχή της GSO Special Situations Master Fund

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου 2016 η άμεση συμμετοχή του επενδυτικού κεφαλαίου GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.à r.l. διαμορφώθηκε στο 8,41% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από 12,36% σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

Κατά την ως άνω ημερομηνία, η συνολική συμμετοχή των επτά επενδυτικών κεφαλαίων ήτοι, GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.à.r.l., GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.à.r.l., GSO Credit-A (Luxembourg) Partners S.à.r.l., GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à.r.l., GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.à.r.l., GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.à.r.l. και το GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.à.r.l., που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P., διαμορφώθηκε συνολικά σε 16,61% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται, ότι η Εταιρεία GSO Capital Partners LP ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου των ως άνω επενδυτικών κεφαλαίων υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής ή σύμβουλος αυτών. Η εταιρεία GSO Advisor Holdings L.L.C. είναι ο «ομόρρυθμος εταίρος» (general partner) της εταιρείας GSO Capital Partners LP.

Η εταιρεία Blackstone Holdings I L.P. είναι το μοναδικό μέλος της εταιρείας GSO Advisor Holdings L.L.C. H εταιρεία Blackstone Holdings I/II GP Inc. είναι ο «ομόρρυθμος εταίρος» (general partner) της εταιρείας Blackstone Holdings I L.P. Η εταιρεία The Blackstone Group L.P. είναι ο ελέγχων μέτοχος της εταιρείας Blackstone Holdings I/II GP Inc. Η εταιρεία Blackstone Group Management L.L.C. είναι ο «ομόρρυθμος εταίρος» (general partner) της εταιρείας The Blackstone Group L.P. και υπ' αυτή της την ιδιότητα συνιστά το απώτατο ελέγχον νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, ενώ η ίδια ελέγχεται από το συνιδρυτή, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) αυτής κ. Stephen A. Schwarzman.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v