Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Αύξηση 207% στα μετά φόρων κέρδη 9μήνου

Oι πωλήσεις του οµίλου Yalco στο 9μηνο του 2007 αυξήθηκαν κατά 25,84% και της εταιρείας κατά 8,92%. Τα µετά φόρους κέρδη του οµίλου αυξήθηκαν κατά 207% και της εταιρείας κατά 64,16%. Τα EBITDA του οµίλου αυξήθηκαν κατά 86% και της εταιρείας κατά 37,70%.

Yalco: Αύξηση 207% στα μετά φόρων κέρδη 9μήνου
Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τόσο τα µετά φόρους όσο και τα προ φόρων κέρδη του οµίλου και της εταιρίας Yalco κατά το 9µηνο του 2007, σε σχέση µε το αντίστοιχο 9µηνο του 2006.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του οµίλου αυξήθηκαν κατά 25,84% και της εταιρείας κατά 8,92%. Τα µετά φόρους κέρδη του οµίλου αυξήθηκαν κατά 207% και της εταιρείας κατά 64,16%. Τα EBITDA του οµίλου αυξήθηκαν κατά 86% και της εταιρείας κατά 37,70%.

Η σηµαντική αυτή βελτίωση των αποτελεσµάτων του οµίλου οφείλεται τόσο στα αποτελέσµατα της µητρικής, όσο και στα αποτελέσµατα των θυγατρικών.

Η EXCEL και η OMNISHOP καταγράφουν σηµαντική κερδοφορία έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Ικανοποιητικά επίσης είναι και τα αποτελέσµατα της θυγατρικής YALCO ROMANIA SRL, η οποία κατά τους πρώτους έξι µήνες λειτουργίας και παρά τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, κατέγραψε ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων και κερδοφόρα λειτουργία.

Η YALCO HUNGARY Kft µετά τη µετεγκατάσταση και τις προγραµµατιζόµενες αλλαγές, θα µπει το 2008 σε πορεία ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφόρου λειτουργίας.

Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει, ότι η µέχρι σήµερα πορεία του οµίλου, θα συνεχισθεί και κατά το τελευταίο τρίµηνο του τρέχοντος έτους µε ανάλογα αποτελέσµατα.

Τέλος, σηµειώνεται ότι µέχρι τα µέσα Δεκεµβρίου 2007 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες λειτουργίας του πρώτου καταστήµατος µε τη συλλογή της HABITAT µέσω της ΟΜΝΙSHOP, µε ηµεροµηνία έναρξής του 12/01/2008, όπως επίσης θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγµατεύσεις προσθήκης νέας συλλογής εργαλείων στην αγορά της Ρουµανίας από την YALCO ROMANIA SRL, γεγονότα που εξασφαλίζουν για το 2008 πρόσθετες πωλήσεις για τις δύο θυγατρικές εταιρείες του οµίλου και ανάλογη κερδοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v