Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Ψηλότερο τίμημα για το 80% της Eurolife!

Περίπου 43 εκατ. ευρώ περισσότερα κεφάλαια από όσα προέβλεπε η αρχική συμφωνία εισπράττει η Eurobank από το δίδυμο Fairfax - OMERS. Ενισχύεται ο δείκτης CET I κατά 27 μ.β. Με 40% για μια πενταετία το pension fund OMMERs στην ασφαλιστική

Eurobank: Ψηλότερο τίμημα για το 80% της Eurolife!

Υψηλότερο τίμημα για την πώληση του 80% συν μια μετοχή της Eurolife ERB Insurance Group εισέπραξε η Eurobank, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του Euro2day.gr ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο όταν και η Fairfax αναδείχθηκε προτιμητέος πλειοδότης.

Όπως ανακοίνωσε η Eurobank, ολοκληρώθηκε η πώληση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife έναντι τιμήματος που ανήλθε στα 324,7 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστούν και τα 34 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η τράπεζα, ως μέρισμα χρήσης 2015, το συνολικό ποσό ανήλθε στα 358,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση της τράπεζας τον περασμένο Δεκέμβριο ανέφερε τίμημα 316 εκατ. ευρώ. Η διαφορά οφείλεται στον όρο που υπήρχε στην αρχική συμφωνία ότι το τελικό τίμημα θα υπολογισθεί με βάση τη λογιστική αξία της Eurolife όταν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Το 80% της λογιστικής αξίας τον περασμένο Σεπτέμβριο ανερχόταν σε 316 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον αποτιμάται σε 324,7 εκατ. ευρώ και αφού καταβλήθηκε στην τράπεζα μέρισμα 34 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή θα αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) κατά περίπου 27 μονάδες βάσης (σε 16,8% από περίπου 16,5%).

Το 80% της Eurolife αποκτάται από την εταιρεία με την επωνυμία Costa Luxemburg, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Απώτεροι μέτοχοί της είναι η Fairfax και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο MERs με 50% έκαστος. Έτσι, Fairfax και OMERs θα κατέχουν έκαστος το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife.

Η συμφωνία μεταξύ Fairfax και OMERS προβλέπει, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, την αγορά του ποσοστού που κατέχει το συνταξιοδοτικό ταμείο στην Costa Luxemburg σε ορίζοντα πενταετίας με μια αποδεκτή απόδοση.

Πρόκειται, επομένως, για συμφωνία χρηματοδότησης του τιμήματος, όπως έγινε και στην περίπτωση της εξαγοράς της ασφαλιστικής εταιρείας Brit.

Η Eurolife ERB Insurance Group συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και είναι 100% θυγατρική της Eurobank. H τράπεζα εισέφερε στη νέα εταιρία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις Eurolife ΑΕΓΑ, Eurolife ΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA, καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρίες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SA και Eurolife ERB Asigurari Generale SA). Η Eurobank αποτιμά 350 εκατ. ευρώ τα 100% της Eurolife στα βιβλία της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v