ΕΛΤΟΝ: Αγορά μετοχών από τον Ν. Παπαθανασίου

Ο κ. Παπαθανασίου Νέστορας του Δημητρίου, κύριος μέτοχος και ειδικός σύμβουλος, προέβη την 19/11/2007 σε αγορά 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΕΛΤΟΝ, συνολικής καθαρής αξίας 63.000 ευρώ.

ΕΛΤΟΝ: Αγορά μετοχών από τον Ν. Παπαθανασίου
Ο κ. Παπαθανασίου Νέστορας του Δημητρίου, κύριος μέτοχος και ειδικός σύμβουλος, προέβη την 19/11/2007 σε αγορά 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΕΛΤΟΝ, συνολικής καθαρής αξίας 63.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v