Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Αποδίδει το σχέδιο εξυγίανσης

Τα αποτελέσματα του επιχειρηματικού σχεδίου στο α΄ εξάμηνο του 2016 εμφανίζονται θετικά αφού ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 44% και οι λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 1,72%, σημειώνει η εταιρία.

Γ.Ε. Δημητρίου: Αποδίδει το σχέδιο εξυγίανσης

Θετικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα του επιχειρηματικού σχεδίου που εφαρμόζει η διοίκηση της Γ.Ε. Δημητρίου στο πλαίσιο της άρσης των αιτιών που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία της Επιτήρησης, σημειώνει η εισηγμένη.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας με την από 7/4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στη κατηγορία επιτήρησης κατ' εφαρμογή του κριτηρίου 1α του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α. με κριτήριο την σχέση ενοποιημένων ζημιών προς τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της χρήσης 2014 (αρνητικά ίδια κεφάλαια).

Προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που οδήγησαν την υπαγωγή των μετοχών της εταιρείας στη κατηγορία επιτήρησης, η διοίκηση της εταιρίας έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία και να αποκατασταθούν σταδιακά τα ίδια κεφάλαια.

Τα αποτελέσματα του επιχειρηματικού σχεδίου στο πρώτο εξάμηνο του 2016 εμφανίζονται θετικά αφού ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 44% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2015 και οι λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 1,72%. Επίσης το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέστη θετικό έναντι του ζημιογόνου της αντίστοιχης περιόδου.

Επιπλέον, η εταιρία σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις χρηματοδότριες τράπεζες, τόσο για την διασφάλιση των πιστωτικών ορίων χρηματοδότησης, όσο και για νέες χρηματοδοτήσεις και για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δανεισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά.

Η διοίκηση μετά την διάθεση των λευκών οικιακών συσκευών, με το σήμα «Ιζόλα» και τη σύναψη συνεργασίας για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών Sharp, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την Daikin για την διάθεση οικιακών κλιματιστικών.

Η εταιρία και όμιλος, συνεχίζοντας να έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά κλιματιστικών, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις αλλαγές που επέρχονται με τις οδηγίες της Ε.Ε. που αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση της ζήτησης κλιματιστικών νέας γενιάς.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση πιστεύει ότι θα ανατραπεί σταδιακά η μέχρι σήμερα ζημιογόνος πορεία της εταιρίας και θα αποκατασταθεί σταδιακά το κεφάλαιο κινήσεως και τα ίδια κεφάλαια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v