Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Γ.Σ. στις 25/10 για έκτακτο μέρισμα €0,051

Τη διανομή στους μετόχους έκτακτου μερίσματος 0,051 ευρώ ανά μετοχή, την απόκτηση ιδίων μετοχών και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση της Paperpack που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου.

Paperpack: Γ.Σ. στις 25/10 για έκτακτο μέρισμα €0,051
Η εταιρία Paperpack καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 11.00, στα γραφεία της έδρας της στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

• Παροχή έγκρισης για την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

• Διανομή στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού 201.607,59 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,051 ευρώ ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρίας) το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1η.1.2014 έως 31η.12.2014.

• Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, συνιστάμενη στην κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και στην τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25ης Οκτωβρίου 2016, η έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v