Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Δεν διανέμει μέρισμα για την χρήση που έληξε 30/06

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016.

Επίλεκτος: Δεν διανέμει μέρισμα για την χρήση που έληξε 30/06
Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο:

1. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 01.07.2015 -30.06.2016 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stiafilco.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v