Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Πληροφορίες για θεμελίωση απαιτήσεων

Πληροφορίες για τη θεμελίωση των απαιτήσεων τους, παρέχει η Yalco στους πελάτες που έχουν εκκρεμότητες προερχόμενες από ανεκτέλεστες παραδόσεις εμπορευμάτων HABITAT για την αγορά των οποίων είχαν καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα.

Yalco: Πληροφορίες για θεμελίωση απαιτήσεων
Πληροφορίες για τη θεμελίωση των απαιτήσεων τους, παρέχει η Yalco στους πελάτες που έχουν εκκρεμότητες προερχόμενες από ανεκτέλεστες παραδόσεις εμπορευμάτων HABITAT για την αγορά των οποίων είχαν καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, η Αγγλική εταιρία ΗΑΒΙΤΑΤ θα αναλάβει το κόστος εκτέλεσης των εκκρεμουσών παραδόσεων.

Οι πελάτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει την αξία των εμπορευμάτων ή έχουν δώσει προκαταβολές ή εκκρεμούν λίστες γάμου θα πρέπει στην περίοδο από 12/12/2007 έως 21/12/2007 και ώρες 08:00 - 16:00 να:

1) Να προσκομίσουν στην εταιρεία OMNISHOP η οποία ενεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ως εντολοδόχος της HABITAT, στη διεύθυνση Ανδρέα Μεταξά 9, K. Κηφισιά, τηλ. 210-62.99.998 όλα τα αποδεικτικά στοιχεία-παραστατικά που θεμελιώνουν την απαίτησή τους για τις μη εκτελεσθείσες παραγγελίες από την προηγούμενη εταιρεία με την επωνυμία ”ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.”.

2) Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία θα αποσταλούν στην έδρα της εταιρείας HABITAT η οποία θα αξιολογήσει και εγκρίνει την ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών.

3) Μετά την πιο πάνω διαδικασία και με νεώτερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες για την παραλαβή των εμπορευμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v