Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

S&B: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η εκχώρηση Μοτοδυναμικής

Την εκχώρηση (carve-out) της συμμετοχής της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. προς τους μετόχους της, ενέκρινε η σημερινή, έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

S&B: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η εκχώρηση Μοτοδυναμικής
Την εκχώρηση (carve-out) της συμμετοχής της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. προς τους μετόχους της, ενέκρινε η σημερινή, έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2008, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (S&B), στα γραφεία της στην Κηφισιά, με την συμμετοχή του 75,23% των μετόχων της.

Το κύριο θέμα, το οποίο συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τους μετόχους της S&B, κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφορά την εκχώρηση (carve-out) απευθείας σε αυτούς 2.806.969 μετοχών της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (Μοτοδυναμική) που κατέχει η S&B.

Η σκοπιμότητα του carve-out καθώς και η διαδικασία πραγματοποίησής του παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της S&B κ. Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία που έχει η κίνηση αυτή τόσο για την S&B όσο και για τη Μοτοδυναμική. Μεταξύ άλλων ο κ. Βιδάλης τόνισε τα εξής:

”Η S&B με την κίνηση αυτή μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των ευκαιριών δυναμικής διεθνούς ανάπτυξης στην κύρια δραστηριότητά της, η οποία στη μεγάλη της πλειοψηφία αφορά το χώρο των βιομηχανικών ορυκτών.

Αυτό σημαίνει ότι και για τους μετόχους της S&B θα είναι πλέον σαφέστερη η προέλευση της κερδοφορίας του Ομίλου S&B καθώς και οι προοπτικές και η αναπτυξιακή του στρατηγική.

- Αντίστοιχα, η κίνηση αυτή θα αναδείξει την ανεξάρτητη επενδυτική πρόταση της Μοτοδυναμικής, η οποία, ως εντελώς ανεξάρτητη πλέον επιχείρηση εισηγμένη στον Χρηματιστήριο Αθηνών, θα είναι σε θέση να στηρίξει τις αναπτυξιακές της κινήσεις στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια με αυτόνομη στρατηγική. Επίσης, με την κίνηση αυτή η Μοτοδυναμική θα διαθέτει μία ισχυρή μετοχική σύνθεση με δύο σταθερούς μετόχους βάσης (την οικογένεια Κυριακόπουλου και τη Yamaha Europe NV)”.

Η εκχώρηση θα πραγματοποιηθεί με τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της S&B 2.806.969 μετοχών της Μοτοδυναμικής, στην αναλογία 1 μετοχή της Μοτοδυναμικής για κάθε 11 μετοχές της S&B.

Όπως εγκρίθηκε από τους μετόχους, η μέθοδος της εκχώρησης προβλέπει:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της S&B κατά 19.452.295,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ”διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον” χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,63.

(β) Την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την αντίστοιχη διανομή μετοχών της Μοτοδυναμικής στους μετόχους της S&B, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής S&B κατά ευρώ 0,63 επίσης.

Η ημερομηνία αποκοπής των μετοχών της Μοτοδυναμικής από το ενεργητικό της S&B, καθώς και η συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία οι μέτοχοι της S&B θα λάβουν τις μετοχές της Μοτοδυναμικής θα ανακοινωθούν μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v