Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική: Αγορά μετοχών από την Αλ. Συνατσάκη

Η κα Συνατσάκη Αλίκη του Γεωργίου κόρη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Δομική Κρήτης, κ. Συνατσάκη Γεώργιου, προέβη την 21/01/2008 σε αγορά 8.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 10.000,70 ευρώ.

Δομική: Αγορά μετοχών από την Αλ. Συνατσάκη
Η κα Συνατσάκη Αλίκη του Γεωργίου κόρη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Δομική Κρήτης, κ. Συνατσάκη Γεώργιου, προέβη την 21/01/2008 σε αγορά 8.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 10.000,70 ευρώ.

Εξάλλου, η κα Μπαλτζάκη Κατερίνα του Ανδρέα σύζυγος του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της Εταιρίας, κ. Παπαδάκη Δημήτρη, προέβη την 21η και 22η/01/2008 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v