Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΜ: Γ.Σ. στις 28/2 για έκδοση ομολογιακού 6 εκ.

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 6 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διαφοροποίηση της χρήσης του ποσού των 1.318.654 ευρώ, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Κλουκίνας Λάππας, στην έκτακτη γενική συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 28/02/2008.

ΚΛΜ: Γ.Σ. στις 28/2 για έκδοση ομολογιακού 6 εκ.
Την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 6 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διαφοροποίηση της χρήσης του ποσού των 1.318.654 ευρώ, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Κλουκίνας Λάππας, στην έκτακτη γενική συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 28/02/2008.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 6.000.000 ευρώ για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας.

2. Έγκριση της διαφοροποίησης της χρήσης του ποσού των 1.318.654 ευρώ, το οποίο είναι τμήμα των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11.9.2003, όπως η χρήση των κεφαλαίων διαφοροποιήθηκε κατά το ποσό των 2.818.654 ευρώ κατόπιν κατόπιν α) της από 9.1.2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και β) της από 27.06.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v