Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Πλαίσιο προέβη στην αγορά συνολικά 4.335 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 4,34 ευρώ ανά μετοχή.

Πλαίσιο: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Η Πλαίσιο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2014, κατά την διάρκεια της οποίας αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο 662.400 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, με κατώτατη τιμή τα τρία 3,00 ευρώ και ανώτατη τιμή τα 10,00 ευρώ ανά μετοχή.

Κατά την διάρκεια του παραπάνω προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 4.335 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 4,34 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v