Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Ολοκλήρωση εξαγοράς της Γκρίσιν Παππάς

Η Αλφα Γκρίσιν Infotech ανακοινώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Γκρίσιν Παππάς - Aνώνυμος Εταιρία Εμπορίας και Εγκαταστάσεως Κλιματιστικών Μηχανημάτων.

Infotech: Ολοκλήρωση εξαγοράς της Γκρίσιν Παππάς
Η Αλφα Γκρίσιν Infotech ανακοινώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Γκρίσιν Παππάς - Aνώνυμος Εταιρία Εμπορίας και Εγκαταστάσεως Κλιματιστικών Μηχανημάτων.Πιο συγκεκριμένα, σε εφαρμογή της από 21/12/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αλφα Γκρίσιν Infotech ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την μεταβίβαση του 100% των μετοχών της Γκρίσιν Παππάς Α.Ε. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας Αλφα Γκρίσιν Infotech.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία Γκρίσιν Παππάς Α.Ε. δραστηριοποιείται πλέον των 30 ετών στον τομέα του κλιματισμού, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη-εγκατάσταση-συντήρηση) μέσω ενός προσεγμένα ανεπτυγμένου δικτύου σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, η Γκρίσιν Παππάς Α.Ε., η οποία είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των συστημάτων PANASONIC, έχει καθιερωθεί στο χώρο του κλιματισμού για την σοβαρότητα, την ποιότητα των προσφερομένων μηχανημάτων και υπηρεσιών και την αξιοπιστία της.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της χρήσης 2007, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ο κύκλος εργασιών της Γκρίσιν Παππάς Α.Ε. ανέρχεται σε 12,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 69,8% σε σχέση με τη χρήση 2006 και τα λειτουργικά αποτελέσματα σε 872 χιλ. ευρώ το 2007 έναντι ζημιών ύψους 575 χιλ. ευρώ το 2006.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους 1,7 εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται στη διαγραφή επισφαλειών ύψους 2,4 εκατ. ευρώ με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής καθαρής θέσης της Γκρίσιν Παππάς Α.Ε., λόγω εναρμόνισής της με τα ΔΠΧΠ- Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Σημαντικές κατά συνέπεια αναμένονται οι συνέργειες που αποκομίζονται από την εξαγορά αυτή, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τον κύριο άξονα της δραστηριότητας της Αλφα Γκρίσιν Infotech, ενώ αξιόλογες είναι και οι οικονομίες κλίμακας που θα αποδοθούν από την μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Σημειώνεται, ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εξαγορασθείσας Γκρίσιν Παππάς Α.Ε. θα περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Αλφα Γκρίσιν Infotech από την ημερομηνία εξαγοράς, δηλαδή θα επηρεάσουν τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης του 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v