Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Αύξηση κεφαλαίου 1,82 εκατ. στη θυγατρική Αριστον

Η κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου κατά 1.821.000 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 607.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης, θα γίνει από τη Revoil. Οι σχετικές αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής

Revoil: Αύξηση κεφαλαίου 1,82 εκατ. στη θυγατρική Αριστον
Η Revoil ΑΕΕΠ ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της Αριστον ΕΕΠΝ που δραστηριοποιείται στην ποντοπόρο ναυτιλία με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 28ης.12.2016 προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.821.000 ευρώ με την έκδοση 607.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

Η κάλυψη της αυξήσεως θα γίνει από τον υφιστάμενο μέτοχο, τη Revoil ΑΕΕΠ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Αριστον μετά την ανωτέρω αύξηση θα ανέλθει στα 31.171.002 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.390.334 μετοχέ,ς ονομαστικής αξίας τριών 3 ευρώ εκάστης.

Η ίδια γενική συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω.

Οι σχετικές αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v