Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοντέλο Μπουτάρης για τις ρυθμίσεις δανείων

Ρύθμιση δανείων και οφειλών προς εφορία και ταμεία σε 180 δόσεις (15ετία), με διατήρηση του υφιστάμενου μετοχικού καθεστώτος. Ενεχυριάζονται μετοχές, σήματα και πωλούνται θυγατρικές. Βάζουν τοποτηρητή οι τράπεζες.

Μοντέλο Μπουτάρης για τις ρυθμίσεις δανείων

Ένα νέο μοντέλο ρύθμισης χρεών προβληματικών επιχειρήσεων εισάγει η συμφωνία εξυγίανσης της Μπουτάρης, στην οποία συμφώνησε τελικώς το 61,8% των πιστωτών της, με τους μετόχους και τη διοίκηση της εταιρείας.

Η συμφωνία προβλέπει επιμήκυνση των δανείων και οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία στη 15ετία, χορήγηση νέας χρηματοδότησης (σ.σ. μόλις 496 χιλ. ευρώ), χωρίς την άμεση εισροή «φρέσκου» χρήματος από τους μετόχους και με διατήρηση του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του management της εταιρείας.

Από τα δάνεια ύψους 24,2 εκατ. ευρώ, με τα οποία βαρύνεται η εταιρεία στις 30.9.2016, τα 18,9 εκατ. ευρώ αναχρηματοδοτούνται σε μακροπρόσθεσμο ορίζοντα και θα αποπληρωθούν σε 180 δόσεις (15ετία). Η επιμήκυνση των δανείων και η μείωση του επιτοκίου σε Euribor πλέον περιθωρίου 1,5% με 3% θα οδηγήσει τις τράπεζες στην εγγραφή ζημίας σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις θα αποπληρωθούν και οι οφειλές της Μπουτάρης προς την εφορία και το ΙΚΑ (3,8 εκατ), με κεφαλαιοποίηση των προσαυξήσεων. Οι υψηλές οφειλές προς εφορία και ΙΚΑ και η αδυναμία ρύθμισής τους σε 100 δόσεις εξηγούν, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, την επιλογή της λύσης συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία πρέπει να επικυρωθεί από το δικαστήριο.

Έναντι της παραπάνω ρύθμισης των οφειλών της, η οικογένεια Μπουτάρη αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

* Θα ενεχυριασθούν όλες οι ελεύθερες βαρών μετοχές που κατέχουν οι βασικοί μέτοχοι προς εξασφάλιση των τραπεζών, καθώς και οι μετοχές των θυγατρικών της εισηγμένης.

* Επιπρόσθετα η Μπουτάρης και η Μπουτάρης Συμμετοχών δεσμεύονται να συνεργαστούν με τις τράπεζες για να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής για την εισηγμένη και να πωληθεί η γαλλική θυγατρική της (Millesime) ως το τέλος του 2017, με εκτιμώμενα έσοδα περίπου 2 εκατ. ευρώ. Αν δεν εκπληρωθεί η παραπάνω δέσμευση, οι τράπεζες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση.

* Η οικογένεια θα καλύψει και αύξηση κεφαλαίου στην εισηγμένη ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ, με εισφορά σε είδος (σ.σ. ακίνητο).

* Οι πιστωτές θα εγκαταστήσουν τοποτηρητή (Chief Restructuring Officer - CRO) που θα εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Ο CRO θα πρέπει να έχει την αποδοχή των συμβαλλόμενων στη συμφωνία εξυγίανσης πιστωτών και θα αναλάβει την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών της καθώς και του νέου business plan, ελέγχοντας τις ταμειακές ροές και τη χρήση των κεφαλαίων. Θα ενημερώνει δε τους συμβαλλόμενους πιστωτές με τριμηνιαίες αναφορές, ενώ η Μπουτάρης δεσμεύεται να χορηγεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Τέλος, οι αμοιβές των μελών της οικογένειας Μπουτάρη που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της εισηγμένης θα μειωθούν κατά 15% το 2017 και κατά 20% το 2018, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Οι οφειλές προς όσους δεν υπέγραψαν τη συμφωνία εξυγίανσης (σ.σ. προμηθευτές) συνολικού ύψους 8,36 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου θα εξοφληθούν κατά 100%, με προτεραιότητα στους αμπελουργούς με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία και στους οποίους οφείλονται 1,9 εκατ. ευρώ.

Η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας στις 30 Δεκεμβρίου και πήρε δικάσιμο για τις 8 Φεβρουαρίου.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v