Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Εκδίδει ομολογιακό 6 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας

Πληρεξούσια καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίσθηκε η «Eurobank Ergasias A.E.».

Πλαίσιο: Εκδίδει ομολογιακό 6 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας

Η Διοίκηση της «Πλαίσιο Computers AΕΒΕ», ανακοίνωσε ότι την 10η Φεβρουαρίου 2017, υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, συνολικής ονομαστικής αξίας 6.000.000,00 ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, με κάλυψη αυτού από τις Τραπεζικές Εταιρείες με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A..

Πληρεξούσια καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «Eurobank Ergasias A.E.».

Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία με σκοπό την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v