Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Νέα Γ.Σ. στις 27/2 για το ΜΟΔ 12 εκατ. ευρώ

Για τις 27/2/2017, οπότε θα πραγματοποιηθεί η α΄ επαναληπτική Γ.Σ. της Dionic, αναβλήθηκε η συζήτηση για έκδοση από την εισηγμένη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Dionic: Νέα Γ.Σ. στις 27/2 για το ΜΟΔ 12 εκατ. ευρώ
Η εταιρία Dionic ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 15/2/2017 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Μενεξέδων 10, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 149.085 μετοχές επί συνόλου 1.417.311, δηλαδή ποσοστό 10,5188% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Αφού όμως, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε στην συνέλευση η αυξημένη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20, δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης η συζήτηση των οποίων αναβλήθηκε για την α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της 27ης/2/2017.

Υπενθυμίζεται ότι μοναδικό θέμα της γενικής συνέλευσης ήταν η έκδοση μετατρέψιμου/ων ομολογιακού/ών δανείου/ων, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού 12.000.000 ευρώ, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της εταιρίας, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εισηγμένης.

Το ΜΟΔ προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση των πιστωτριών τραπεζών και με κατάργηση, κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v