Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με ρυθμούς... χελώνας το σχέδιο εξυγίανσης της Βωβός

Η εταιρεία ακινήτων παρουσίασε κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του 2016, έναντι μεγάλων ζημιών μέσω της μεταβίβασης ακινήτων σε τράπεζες και εταιρείες leasing το 2015. Τι λέει η διοίκηση στον απολογισμό εξαμήνου για τις επόμενες κινήσεις.

Με ρυθμούς... χελώνας το σχέδιο εξυγίανσης της Βωβός

Κέρδη μετά φόρων περί τα 15,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε η «Μπάμπης Βωβός» (ΜΒΔΤ) στο πρώτο εξάμηνο του 2016, έναντι ζημιών 155,7 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2015, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση που δημοσιεύθηκε χθες. Από τη λογιστική κατάσταση προκύπτει, πάντως, πως το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας ακινήτων προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Οι υποχρεώσεις του ομίλου στα τέλη Ιουνίου 2016 ανέρχονταν σε 429,8 εκατ. ευρώ, τα 340 εκατ. ευρώ από τα οποία ήταν τραπεζικά δάνεια. Μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο της περυσινής χρονιάς υπήρξε και μείωση του τραπεζικού δανεισμού μέσω της πώλησης ακινήτων στις τράπεζες (όπως το εμπορικό κέντρο στον Βοτανικό) και καταγγελιών χρηματοδοτικών μισθώσεων με παραχώρηση των ακινήτων σε εταιρείες Leasing. Ετσι η καθαρή θέση του ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητική κατά 257 εκατ. ευρώ, έναντι 273 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015.

Η αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων του ομίλου την 30ή Ιουνίου 2016 ανερχόταν σε 166 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 17% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2015. Η μείωση αποδίδεται από τη διοίκηση στην περαιτέρω διόρθωση των τιμών των ακινήτων καθώς και στις καταγγελίες των συμβάσεων leasing.

Ειδικά για το επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, στην έκθεση της διοίκησης αναφέρεται πως «η εταιρεία και η θυγατρική της έχουν ήδη προβεί σε απομείωση υποχρεώσεων σε προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές, σε πιστωτικά ιδρύματα και προς το Ελληνικό Δημόσιο από την προηγούμενη χρήση 2015. Η απομείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές έχει ήδη διενεργηθεί, ενώ η απομείωση των υποχρεώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα διενεργείται σταδιακά και ταυτόχρονα με τις λοιπές ενέργειες που προβλέπονται και αναφέρονται κυρίως στην έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων καθώς και στην απόσχιση του κλάδου εμπορικών κέντρων της εταιρείας στην κατά 100% θυγατρική της Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα ΑΕ».

Εντός του 1ου εξαμήνου 2016 πραγματοποιήθηκε η απόσχιση του εμπορικού κέντρου στον Βοτανικό. Η απομείωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, που αφορά διαγραφή κεφαλαιοποιημένων προσαυξήσεων και προστίμων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2017.

Σημειώνεται πως η πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αναβλήθηκε καθώς προέκυψαν διάφορα τεχνικά ζητήματα, όσον αφορά στη συμμετοχή των τραπεζών κ.λπ.

Η Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα ΑΕ, δηλαδή το υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο στον Βοτανικό, μεταβιβάστηκε στις 29 Ιουλίου 2016 στις πιστώτριες τράπεζες έναντι 23,6 εκατ. ευρώ. Το οικόπεδο στο Σούνιο πωλήθηκε τον Μάιο του 2016 στην Τράπεζα Πειραιώς έναντι 10 εκατ. ευρώ, ώστε να πληρωθούν οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Κατά τη διοίκηση, «η ολοκλήρωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον Γαλατά μαζί με την ανακαίνιση και αναβάθμιση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας σε πέντε αστέρων βρίσκονται στο τελικό στάδιο».

Ακίνητα της ΜΒΔΤ στην Κηφισίας πέρασαν εντός του προηγούμενου έτους στην ιδιοκτησία εταιρειών leasing, οι οποίες κατήγγειλαν τις σχετικές συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v