Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Από εταιρική διακυβέρνηση... σκίζουμε!

Την ώρα που η εισηγμένη ζητούσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της από τις πιστώτριες τράπεζες, έδινε «προκαταβολές αποδοχών» σε μέλη της οικογένειας του βασικού μετόχου.

Moda Bagno: Από εταιρική διακυβέρνηση... σκίζουμε!

Την ώρα που πολλοί άλλοι επιχειρηματίες έχουν ενισχύσει με εκατομμύρια ευρώ τις εταιρείες τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, στη Moda Bagno, μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και διευθυντικά της στελέχη δανείζονται άτοκα από την εισηγμένη και μάλιστα όχι μόνο δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, αλλά εδώ και χρόνια προχωρούν σε συνεχείς… διακανονισμούς και διευθετήσεις.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Moda Bagno, άλλοι έπαιρναν προκαταβολές αποδοχών και άλλοι εμπορεύματα που δεν πλήρωναν, με αποτέλεσμα στις 31/12/2016 το συνολικό υπόλοιπο των απαιτήσεων της εταιρείας από τα μέλη ΔΣ και από τα διευθυντικά της στελέχη να ανέρχεται στο ποσό των 194 χιλ. ευρώ (είχε φτάσει και σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα κατά το παρελθόν).

Μάλιστα (ας δεχτούμε ότι είναι θέμα… συμπτώσεως και όχι της πίεσης που άσκησε η σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει πως «έχει προγραμματιστεί η εντός μηνός οριστική τακτοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων».

Ό,τι δηλαδή δεν πληρώθηκε επί τόσα χρόνια, θα πληρωθεί μέσα σ’ ένα μήνα.

Υπάρχουν ωστόσο τέσσερα σημαντικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να θέσουν οι μέτοχοι μειοψηφίας της Moda Bagno, ή κάποιοι καλοπροαίρετοι τρίτοι.

Ερώτημα πρώτο: Πώς μια εταιρεία εγκρίνει προκαταβολές αποδοχών, την ώρα που η ίδια αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας;

Θυμίζουμε πως η εισηγμένη έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, υποχρεώνεται εδώ και χρόνια σε ζημιογόνα αποτελέσματα και επίσης αναγκάστηκε να αναδιαρθρώσει τον καθόλου ευκαταφρόνητο καθαρό της δανεισμό (γύρω στα 15 εκατ. στις 30/6/2016). 

Άλλωστε, η ίδια η διοίκησή της σημειώνει πως ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι για χρόνια χαμηλότερος της μονάδας, γεγονός που σημαίνει πως «τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, έχοντας ως αποτέλεσμα η εταιρεία να εξαρτάται άμεσα από τις μελλοντικές πωλήσεις για να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα».

Ερώτημα δεύτερο: Ήταν πολιτική της εταιρείας να δίνει προκαταβολές αποδοχών και στους άλλους εργαζόμενούς της, οι οποίοι προφανώς εισέπρατταν χαμηλότερες αμοιβές σε σχέση με τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη του ομίλου;

Ερώτημα τρίτο: Μια διοίκηση που χειρίστηκε «χαλαρά» το συγκεκριμένο θέμα, μήπως έχει χειριστεί με την αντίστοιχη «χαλαρότητα» και μια σειρά άλλων θεμάτων που άπτονται των σχέσεων της εταιρείας και των μελών της οικογενείας των βασικών της μετόχων;

Ερώτημα τέταρτο: Τέτοια πράγματα συμβαίνουν άραγε μόνο στη Moda Bagno ή και σε μπόλικες άλλες εισηγμένες και μάλιστα σε πολύ χειρότερο βαθμό;

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v