Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις €613 χιλ. για 2009-2010

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Πλαίσιο για τις χρήσεις 2009-2010.

Πλαίσιο: Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις €613 χιλ. για 2009-2010

Η εταιρεία Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2009 και 2010 για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Από τον ως άνω φορολογικό έλεγχο και με την αξιοποίηση του πλαισίου εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4446/2016, προέκυψαν για τις προαναφερθείσες δύο (2) χρήσεις, καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 613 χιλ. ευρώ και με δεδομένο ότι είχαν σχηματισθεί προβλέψεις ύψους 564 χιλ. ευρώ, η διαφορά ύψους 49 χιλ. ευρώ θα βαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v