Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΜ: Απόσχιση δραστηριοτήτων

Με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/03/2008 η τεχνική δραστηριότητα της Κλουκίνας Λάππας θα αποσχισθεί και θα εισφερθεί στην κατά 100% θυγατρική της Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες ΕΠΕ αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωσή της.

ΚΛΜ: Απόσχιση δραστηριοτήτων
Με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/03/2008 η τεχνική δραστηριότητα της Κλουκίνας Λάππας θα αποσχισθεί και θα εισφερθεί στην κατά 100% θυγατρική της Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες ΕΠΕ αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία ”COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED”.

Ειδικότερα η Κλουκίνας - Λάππας ΑΕ ανακοινώνει προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι με την από 29/1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τις ανακοινώσεις προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 28/02/2008 ότι:

Με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/03/2008 η τεχνική δραστηριότητα της εταιρείας θα αποσχισθεί και θα εισφερθεί στην κατά 100% θυγατρική της Κ.Λ.Θ. Ξυλουργικές Εργασίες ΕΠΕ.

Ο αποσχιζόμενος κλάδος της τεχνικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 30% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

Με την ίδια Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού η εταιρεία ανακοινώνει α) την έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία ”COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED” (στην οποία κυπριακή εταιρεία μοναδικός μέτοχος είναι η Εταιρεία), και

β) την έναρξη της διαδικασίας για την απορρόφηση από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ”COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο ”COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.”. Η ολοκλήρωση του συνόλου των ανωτέρω μετασχηματισμών τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών που αναμένεται να αποφασίσουν εντός του β’ τριμήνου του 2008 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτουμένων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Εταιρεία μετά και την έγκριση για την απόσχιση της τεχνικής δραστηριότητας από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, θα διανείμει στο επενδυτικό κοινό πληροφοριακό σημείωμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v